måndag 9 juni 2008

Gryningsfenomenet

Sockersjuka (diabetiker typ 2) brukar notera att blodsockret är högre än väntat just när man vaknar. Under natten har man ju inte ätit något så då borde väl blodsockret vara lågt, vad är logiken bakom detta?

För en normalviktig 70 kg person är mängden cirkulerande blodsocker i stort sett samma som BS-siffran som för friska och sockersjuka med ett välreglerat blodsocker bör ligga runt 5 - 6 mmol/l.

Under natten kommer kroppens tillskott av glukos från tarmpaketet att minska, insulinhalten sjunker, hormonet glukagon frisätts vilket stimulerar kroppen till att gradvis övergå till att använda redan lagrade energikällor.

Strax innan du vaknar ökar glukoneogenesen, nybildning av glukos med fett och protein som utgångsmaterial samt frisättning av glukos från leverglykogenet. Tillsammans ger det ett högre blodsocker som hjälper dig att vakna någorlunda snabbt.

Hade det ökat på grund av någon kommersiell produkt som du ätit eller druckit så skulle det ha kallats "energikick".

Motion före frukost ger överlägsen fettanvändning eftersom insulinhalten är så låg att glukagonet håller igång fettförbränningen. Tar du nu medicin för att på konstlad väg sänka morgonsockret så måste du kompensationsäta för att inte bli låg. Då "stänger" fettförbränningen och om du nu vill motionera så gäller att maten, motionen och ev. tillfört insulin balanserar perfekt.

Nej, vill du motionera på morgonen så börja med en måttlig omfattning före frukost och utan eller med en mindre mängd blodsockersänkande medicin. Mät ditt BS, anteckna motion och ev. medicin/mat och se hur det hänger ihop. Med tiden kan du variera faktorerna och sy ihop ett schema som passar dig.

Om du är sockersjuk (diabetiker typ 2) så har du förmodligen kvarvarande insulinproduktion men ändå störd kolhydratanvändning i kroppen. Se över de sockerkedjor (kolhydrater) du använder i maten vare sig de är "långsamma" (lågt GI) eller ej. Oavsett vilket kan de bara tas upp i kroppen som monosackarider, nästan bara glukos, fruktos eller galaktos. Den glukos som kommer från kosten ger vanligen den överlägset största mängden blodsocker.

Säg att ditt förhöjda morgonBS är 9 mmol/l och att det bör vara 6 mmol/l eller under. Alltså har du ungefär 3 gram glukos för mycket i blodet, men det kommer från dina interna källor (leverglykogen, protein- och fettutnyttjande), inte från mat i tarmpaketet. När du nu motionerar lite lätt i form av en promenad så kommer kroppen att snabbt konsumera dessa extra (3*4) = 12 kcal. Man använder typiskt 60 - 70 kcal/ km vid promenad/jogging och därför är 12 kcal borta på max 200 meter.

Den som är misstänksam eller vetgirig tar med sig blodsockermätaren och mäter blodsockret med ett par hundra meters intervall. Jo, jag menar det verkligen. Testa blodsockret varje tvåhundra meter och anteckna! Fortsätt nu till dess att det sjunker så lågt att du känner att du inte orkar längre. Ta med en flaska vatten och en rejäl bunt teststickor, en ny 50-pack räcker bara en mil! Nej, seriöst nu, efter en kilometer ser du att det inte är någon mening att mäta oftare än en gång per kilometer. Och efter en halvmil räcker det med varje 5 km. Var beredd på att BS till och med kan stiga om du redan är en etablerad LCHF-are.

Nästa gång du provar så tar du nog bara med vattenflaskan, men en större denna gång. Eftersom LCHF-are äter en näringstätare mat måste vi dricka billigt vatten istället för att få i oss det genom dyr frukt.

Lite extra information om blodsocker, kärlskador och övervikt.
Förhöjt blodsocker förorsakar på sikt skador på alla celler som de kommer i kontakt med. Detta märker diabetiker särskilt tydligt i ögon och fötter, där fina blodkärl med liten cirkulationen finns.

Av det skälet bör man hålla blodsockret inom ett tämligen snävt intervall. LCHF, motion, insulin och Metformin bidrar till detta, men på olika sätt. De celler som allra sist, kanske aldrig, blir insulinresistenta är fettcellerna. När BS är förhöjt står de alltid till förfogande och skyddar kroppen genom att ta hand om BS-överskott, oavsett varifrån det kommer. Med aktiv medicinering blir de ännu mer speedade och arbetar effektivare.

När BS sjunker, framför allt p.g.a. medicinering så blir du hungrig. Om du äter enligt konventionella sockerkedjerika kostråd, leder det till blodsockerhöjning, insulinutsöndring, fettinlagring, lågt blodsocker och hunger igen. Grattis!

Själv har jag, genom att byta till LCHF, övergått från tablettbehandlad diabetes typ 2 till att numera vara en "typ noll", icke medicinberoende.

Inga kommentarer: